Close-up van zandstrand met stro en zee op de achtergrond

Scan Garantie

Alle houtgestookte producten van Scan zijn vervaardigd van eersteklas materialen en hebben een grondige kwaliteitscontrole ondergaan voordat ze de fabriek verlaten. Mochten er desondanks fabricagefouten of gebreken voorkomen, dan bieden wij een garantie van vijf jaar.

Bij alle contacten met ons of onze Scan-dealers moet u het productregistratienummer van de kachel vermelden.

De garantie omvat alle onderdelen die op grond van fabricage- of constructiefouten naar oordeel van Scan A/S vervangen of gerepareerd moeten worden.

De garantie wordt aan de eerste koper van het product verleend en kan niet worden overgedragen (behalve bij tussenverkoop). De garantie omvat alleen beschadigingen die door productie- of constructiefouten ontstaan zijn.

De volgende onderdelen zijn niet opgenomenin de garantiebepalingen

 • Slijtageonderdelen, zoals bijvoorbeeld bekleding in de verbrandingskamer, vlamdwingplaten, rooster, glas, tegels en afdichtingslijsten (behalve beschadigingen waarvan kan worden vastgesteld dat ze bij levering aanwezig waren)
 • Spekstenen. Dit is een natuurlijk materiaal, waardoor de structuren, kleuren, vormen en slijpsporen kunnen verschillen. Het speksteen kan met fijn schuurpapier worden glad gemaakt. Kleinere krassen en gaten kunnen worden gerepareerd met speksteenpoeder (verkrijgbaar bij uw dealer)
 • Gebreken die ontstaan zijn door uitwendige chemische of fysische invloeden tijdens het transport, bij de opslag, tijdens de montage of daarna
 • Roetaanslag die ontstaat door een slechte trek van de schoorsteen, vochtig hout of een verkeerde bediening
 • Kosten, bijvoorbeeld extra stookkosten, in verband met een reparatie
 • Transportkosten
 • Kosten met betrekking tot de plaatsing of verwijdering van de kachel

De garantie vervalt

 • Bij een verkeerde montage (de monteur is zelf verantwoordelijk om te allen tijde de geldende wetten en andere bepalingen van de overheid alsook de door ons geleverde montage- en gebruiksaanwijzing voor de kachel en de accessoires te respecteren en op te volgen)
 • Bij een verkeerde bediening en het gebruik van verboden brandmaterialen of niet-originele reserveonderdelen (zie deze montage- en gebruiksaanwijzing)
 • Wanneer het productregistratienummer van de kachel verwijderd of beschadigd is
  Bij reparaties die niet volgens onze aanwijzingen of die van een bevoegde Scan-dealer zijn uitgevoerd ¬ Door een wijziging aan de oorspronkelijke toestand van het Scan-product of aan de accessoires
 • De garantie geldt alleen in het land waar het Scan-product oorspronkelijk geleverd werd

 

Om een ​​klacht te registreren, moet u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht, zij zullen u verder helpen.

 

Vind uw dealer