Close-up van zandstrand met stro en zee op de achtergrond

Scan Garantie

Alle houtgestookte producten van Scan zijn vervaardigd van eersteklas materialen en hebben een grondige kwaliteitscontrole ondergaan voordat ze de fabriek verlaten. Mochten er desondanks fabricagefouten of gebreken voorkomen, dan bieden wij een garantie van vijf jaar.

Bij alle contacten met ons of onze Scan-dealers moet u het productregistratienummer van de kachel vermelden.

De garantie omvat alle onderdelen die op grond van fabricage- of constructiefouten naar oordeel van Scan A/S vervangen of gerepareerd moeten worden.

De garantie wordt aan de eerste koper van het product verleend en kan niet worden overgedragen (behalve bij tussenverkoop). De garantie omvat alleen beschadigingen die door productie- of constructiefouten ontstaan zijn.

Productregistratienummer

Alle Scan-houtkachels zijn voorzien van een typeplaatje, dat de teststandaards en de afstand tot brandbare materialen
aangeeft.
Het typeplaatje bevindt aan de achterkant van de kachel.

Alle Scan-kachels zijn voorzien van een productregistratienummer, U vindt dit op het typeplaatje, dat zich meestal aan de achterkant van de haard bevindt. Noteer dit nummer, omdat u dit altijd moetdoorgeven als u contact opneemt met uw dealer of met Scan A/S.

Scan met zensoric Garantie

Scan garandeert dat de elektronische componenten in de houtkachels van Scan gedurende een periode van twee (2) jaar na datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en productiefouten.

De volgende onderdelen zijn niet opgenomenin de garantiebepalingen

 • Slijtageonderdelen, zoals bijvoorbeeld bekleding in de verbrandingskamer, vlamdwingplaten, rooster, glas, tegels en afdichtingslijsten (behalve beschadigingen waarvan kan worden vastgesteld dat ze bij levering aanwezig waren)
 • Spekstenen. Dit is een natuurlijk materiaal, waardoor de structuren, kleuren, vormen en slijpsporen kunnen verschillen. Het speksteen kan met fijn schuurpapier worden glad gemaakt. Kleinere krassen en gaten kunnen worden gerepareerd met speksteenpoeder (verkrijgbaar bij uw dealer)
 • Gebreken die ontstaan zijn door uitwendige chemische of fysische invloeden tijdens het transport, bij de opslag, tijdens de montage of daarna
 • Roetaanslag die ontstaat door een slechte trek van de schoorsteen, vochtig hout of een verkeerde bediening
 • Kosten, bijvoorbeeld extra stookkosten, in verband met een reparatie
 • Transportkosten
 • Kosten met betrekking tot de plaatsing of verwijdering van de kachel

De garantie vervalt

 • Bij een verkeerde montage (de monteur is zelf verantwoordelijk om te allen tijde de geldende wetten en andere bepalingen van de overheid alsook de door ons geleverde montage- en gebruiksaanwijzing voor de kachel en de accessoires te respecteren en op te volgen)
 • Bij een verkeerde bediening en het gebruik van verboden brandmaterialen of niet-originele reserveonderdelen (zie deze montage- en gebruiksaanwijzing)
 • Wanneer het productregistratienummer van de kachel verwijderd of beschadigd is
 • Bij reparaties die niet volgens onze aanwijzingen of die van een bevoegde Scan-dealer zijn uitgevoerd
 • Door een wijziging aan de oorspronkelijke toestand van het Scan-product of aan de accessoires

De garantie geldt alleen in het land waar het Scan-product oorspronkelijk geleverd werd

Om een ​​klacht te registreren, moet u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht, zij zullen u verder helpen.