Scan 68 front 2500x1666

Uw houtkachel aansteken

Het kan soms lastig zijn om een houtkachel op de juiste manier aan te steken, maar niet als u enkele eenvoudige stappen volgt.

Wij adviseren aanmaakblokjes of soortgelijke producten te gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Scan-dealer. Aanmaakblokjes zorgen ervoor dat het hout sneller brandt en houden het verbrandingsproces schoon. Gebruik nooit vloeibare stookmiddelen!

Het is belangrijk dat het hout voor het aanmaken van het vuur droog is, zodat voldoende warmte wordt gegenereerd voor een schone verbranding.

"Top-down" aansteken:

  1. Plaats 2-4 blokken hout (Ø circa 6-9 cm) met enige ruimte ertussen op de bodem van de verbrandingskamer (en afhankelijk van de grootte van de verbrandingskamer). 
  2. Plaats 15-20 stukken dun hout kruiselings tot de gaten voor de tertiaire luchttoevoer.
  3. Plaats 2-4 aanmaakblokjes onder de bovenste laag aanmaakhout en steek ze aan. 
  4. Zet de primaire en secundaire luchtstroomregelaars op maximum gedurende de volledige aansteekfase. Pas de luchttoevoer hierna aan overeenkomstig de handleiding.
  5. Als het vuur smeult, doet u nieuw hout in de kachel en past u de ventilatiekleppen aan overeenkomstig de handleiding van de kachel.

"Top-down" aansteken is een milieuvriendelijkere manier om het vuur aan te maken en zorgt ervoor dat het glas zo schoon mogelijk blijft.

Bovengenoemde procedure is echter een algemene beschrijving; u moet altijd het advies in de handleiding van de specifieke kachel opvolgen (zie Producten).

Wanneer het vuur te groot is, kan er onnodige thermische stress in uw schoorsteen en de kachel ontstaan. Stook met beleid. Voorkom bovendien dat het vuur smeult, omdat dit enorm veel gassen produceert. U krijgt het beste resultaat wanneer het vuur rustig brandt en de rook uit uw schoorsteen nauwelijks te zien is.