Scan 65-1 in Scandinavisch interieur voor een lichte bakstenen muur

Schone verbranding – wat houdt dat in?

Op koude herfst- en winteravonden zitten we thuis maar wat graag heerlijk warm en knus bij de kachel. Maar dan wel met een goed geweten als het gaat om het milieu en om onze omgeving. Als u kiest voor een kachel of haard van Scan kunt u het gewoon lekker knus maken terwijl wij de verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat.

Milieubewust met Clean burn Technology

https://www.scan-stoves.nl/tips-en-inspiratie/een-betere-luchtkwaliteit-met-clean-burn-technologyWist u dat Scandinavische overheden wereldwijd de strengste eisen hanteren als het gaat om de fijnstofemissie bij houtstook? Per kilo verbrand hout mag slechts 10 gram fijnstof worden uitgestoten. Maar bij Scan gaan de ambities veel verder dan dat. We hebben een technologie ontwikkeld - Clean burn Technology - waarmee de uitstoot minder dan de helft van de wettelijke norm is. En bij sommige houtkachels van ons is dat zelfs minder dan 1 gram!

 

Het geheim zit hem in de verbranding. Bij het verbranden van hout komen gassen en kleine deeltjes vrij die in de houtblokken zitten opgeslagen. Bij oude kachels gaan die deeltjes samen met de warmte gewoon de schoorsteen in, wat een rendement oplevert van niet meer dan 40%. Clean burn Technology zorgt ervoor dat ook die onverbrande gassen en deeltjes van de oude kachels nu wél verbrand worden. Dit zorgt voor een minimale uitstoot via de schoorsteen en verdubbelt tegelijkertijd het rendement en geeft daardoor meer warmte. Uitgangspunt hierbij is dat er met een betere isolatie wordt gezorgd voor een hogere temperatuur in de verbrandingskamer.

- Vervolgens wordt er extra, verwarmde lucht (zuurstof) naar de plek net boven het vuur geleid, zodat de achtergebleven onverbrande gassen en fijnstof óók worden verbrand. Dit zorgt voor minder uitstoot via de schoorsteen en verdubbelt tegelijkertijd het rendement en geeft daardoor meer warmte. Dat zijn de processen die wij voortdurend onderzoeken en verder doorontwikkelen.

René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing

Brede consensus bij experts en milieuorganisaties

Hoewel houtstook absoluut een rol speelt bij de problemen op het gebied van fijnstof is er een brede consensus bij zowel experts als milieuorganisaties in Noorwegen dat de oplossing bestaat uit het vervangen van oude kachels door nieuwe en schoon brandende houtkachels en haarden of het installeren van gesloten en schoon brandende inzethaarden in open haarden en dergelijke. Het is niet het verbranden van hout op zich dat voor vervuiling zorgt. De oorzaak ligt bij oude kachels en haarden die zorgen voor een onvolledige verbranding van deeltjes en gassen. Als we die oude kachels en haarden door nieuwe vervangen, is de door houtstook veroorzaakte verontreiniging opgelost.

Gemeenschappelijke Europese voorschriften

Per 1 januari 2022 treden ten gevolge van de EU/EER-regelgeving EcoDesign 2022 nieuwe normen voor de uitstoot van kachels en kaarden in werking. Volgens Standard Norge gaan de eisen gelden voor de uitstoot van deeltjes (PM), gasvormige organische verbindingen (OGC) en koolstofmonoxide (CO). Wij hopen dat er, in het belang van het klimaat, steeds strenge eisen zullen gelden die ons blijven uitdagen om ons te blijven richten op de doorontwikkeling van schone verbrandingstechnologie en om die nóg beter te maken.

Overstap naar schoon brandende kachels

In 1998 werd wettelijk vastgelegd dat alle kachels en haarden die in Noorwegen worden verkocht een schone verbranding moeten hebben om zo het schadelijke fijnstof te verminderen. Dit geldt zeker ook voor alle kachels die worden geïnstalleerd, of ze bij aankoop nou tweedehands of nieuw zijn.

Maar volgens onderzoeksinstituut SINTEF is er nog steeds ontzettend veel ruimte voor verbetering, omdat er nog altijd ongeveer 1 miljoen oude en niet schoon brandende kachel en haarden worden gebruikt in Noorse huizen en vakantiehuisjes.

Om de omschakeling goed op gang te brengen, heeft de gemeente Bergen het voortouw genomen met NOK 5.000 verwijderingsvergoeding voor oudere kachels en haarden. Daarnaast werd door de gemeente met ingang van het nieuwe jaar een verbod ingevoerd op het gebruik van niet schoon brandende kachels en haarden en dat heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Inmiddels wordt door dat succesvolle initiatief door meerdere gemeenten dezelfde aanpak overwogen.

Milieuvriendelijk stoken is een prima bijdrage aan een gezonder klimaat

Door te stoken in een haard of houtkachel met een minimale fijnstofemissie levert u persoonlijk een bijdrage richting een beter milieu en een gezonder klimaat. Luchtverontreinigende stoffen die in een land vrijkomen, kunnen via de atmosfeer worden verplaatst en bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit in het buurland. Daarom zou het aanpakken van luchtverontreiniging iedereen moeten aanspreken.  

Ook milieuorganisaties, de Noorse astma- en allergievereniging en de haarden- en kachelbranche willen graag dat er een verbod komt op het gebruik van oude kachels en dat consumenten gaan voor een upgrade om de verontreiniging terug te dringen.

Maar houtstook bespaart u ook energie. Doordat er minder warmte via de schoorsteen verdwijnt en meer warmte in huis belandt, wordt uw stroomverbruik een stuk lager.

Volgens “Energismart”, een project aangestuurd door Naturvernforbundet - de oudste milieuorganisatie van Noorwegen die het voor de consument makkelijker wil maken om energieslim te wonen - geeft een schoon brandende kachel of haard de volgende besparingen: 

Met slimme energiekeuzes kunt u flinke besparingen realiseren in uw huis. Dit heeft “Energismart”, een project aangestuurd door Naturvernforbundet, de oudste milieuorganisatie van Noorwegen, voor ons uitgerekend:

  • Een oudere en niet schoon brandende kachel of haard benut slechts 50 procent van het hout voor warmte terwijl een schoon brandende kachel of haard tot wel 80% benut. 
  • Een zak berkenhout van 40 liter kan theoretisch gezien 76 kWh warmte afgeven aan de woning. Verbranding hiervan in een oude haard levert echter slechts 39 kWh warmte op. Verbranding in een schoon brandende haard levert 60 kWh warmte aan de woning.
  • Als de zak hout 5 euro kost, betaalt u ruim 8 eurocent per kWh in een schoon brandende kachel. Dat is 5 eurocent minder dan bij een oude kachel (waarbij elke kWh 13 eurocent kost).
  • Dat betekent dat een schoon brandende houtkachel met ongeveer 54 zakken van 40 liter hout maar liefst 3240 kWh levert.
    Ter vergelijking: een oude kachel komt niet verder dan 2106 kWh en heeft dus 29 zakken extra nodig.

Clean burn Technology heeft biedt vele voordelen

Maar er zijn meer voordelen. De Noorse schoorsteenveegdienst laat weten dat er vergeleken met vroeger minimale hoeveelheden roet in de schoorstenen zitten. Met andere woorden: een schonere verbranding met een 90% lagere uitstoot dan bij oude kachels heeft het gevaar voor schoorsteenbrand aanzienlijk verminderd.

Dit is gebaseerd op Noorse ervaringen, maar zal natuurlijk ook gelden voor alle andere landen waar met hout gestookt wordt. Met onze Clean burning Technology draagt u met andere woorden niet alleen bij aan een schoner milieu, maar bespaart u bovendien op de stookkosten. Dat betekent dus knusse warmte met een goed geweten.

 

BEKIJK ONZE SCHOON BRANDENDE HOUTKACHELS EN HAARDEN