Blonde vrouw in witte jurk staande in een groen veld

Houtstook in houtkachels is duurzame verwarming

Veruit de meeste mensen willen duurzame en milieuvriendelijke keuzes maken richting de toekomst en de generaties na ons. Dat zorgt voor een extra tevreden gevoel als je voor de kachel of haard gaat zitten in de wetenschap dat hout een hernieuwbare en lokale energiebron is en dat een schoon brandende kachel of haard van Scan zorgt voor duurzame verwarming.

Een vuurtje stoken in een houtkachel is een belangrijk cultureel erfgoed

Al vele generaties lang geven die vlammen ons een fijn gevoel. Het vertelt ons welke rol het vuur honderdduizenden jaren geleden al innam bij onze voorvaderen. De verwarmingsmethoden zijn veranderd en er zijn andere warmtebronnen en nieuwe, steeds luchtdichtere bouwmethoden bij gekomen, maar warmte in huis door houtstook is cultureel erfgoed dat nooit ouderwets is geworden.

Houtblokken met vlammen

Fijnstof door houtstook - hoeveel vervuilt houtverbranding?

Fijnstof wordt gevormd door kleine deeltjes die ontstaan door het verbrandingsproces en die de lucht ingaan en kunnen worden ingeademd. In combinatie met andere luchtverontreiniging vormt dat een groot gezondheidsprobleem in veel Europese landen, aldus het Europees Milieuagentschap. Houtkachels en haarden krijgen daarom al jarenlang veel kritiek, omdat de oude niet schoon brandende kachels en haarden veel schadelijke fijnstof uitstoten.

Omdat de vervangingssnelheid bij oude kachels en haarden erg laag ligt en omdat er in bepaalde steden heel veel fijnstof aanwezig is op koude winterdagen, zijn er nog steeds veel organisaties die een verbod willen op het stoken in niet schoon brandende kachels.

Een groot probleem is dat er geen internationale onderzoeken zijn verricht die laten zien hoe laag de uitstoot ligt bij haarden en kachels met schone verbrandingstechnologie en dat er geen emissie-eisen gelden bij de verkoop van kachels. Door dit gebrek aan kennis wordt niet het type kachel maar de houtstook als geheel als zondebok aangewezen.

Mooie luchtregeling op een Scan 68 schouw met speksteenbekleding

Voor houtstook is zuurstoftoevoer nodig

Als hout brandt, komen er gassen vrij en volgens het Noorse volksgezondheidsinstituut (FHI) zit de helft van de energie (warmte) die in hout zit, in deze gassen. Maar vaak is er bij de verbranding van hout te weinig zuurstoftoevoer. Dit heeft een onvolledige verbranding en een hoge uitstoot van deeltjes tot gevolg. Het principe van Clean burn Technology heeft daarom alles te maken met de wijze waarop hout wordt verbrand. 

FHI stelt dat oude houtkachels zes keer zo veel deeltjes als nieuwe, schoon brandende kachels uitstoten. De uitstoot van deeltjes door houtstook kan daarom al sterk worden gereduceerd door gewoon oude, verontreinigde kachels door nieuwe, schoon brandende versies te vervangen. 

Kachels en haarden met een schone verbrandingstechnologie

De implementatie van regelgeving met als doel de luchtverontreiniging te verminderen, versnelde de ontwikkeling van schoon brandende houtkachels, open haarden en inzethaarden. Scan Stoves is toegewijd aan het vervaardigen van milieuvriendelijke kachels, houtkachels en inzethaarden door middel van onze innovatieve "Clean Burn Technology". Aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling hebben ertoe geleid dat we een verbrandingstechnologie hebben ontwikkeld die de maximale eis van 5 gram deeltjes per kilogram verbrand hout aanzienlijk overtreft, wat zorgt voor schonere emissies. Sommige modellen kunnen een deeltjesemissie van bijna 1 gram laten zien - die zelfs de gezondheids- en milieuautoriteiten op de borst drukken.

Aandacht voor het klimaat is een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke taak om aan een duurzame aarde bij te dragen. Daarom willen we erg graag wereldwijd uitdragen hoe belangrijk een schone verbranding is. 

Brandende open haard Scan 5003 in woonkamer met stoel en grote ramen

Duurzame verwarming met een moderne houtkachel

Stoken in houtkachels wordt beschouwd als klimaatneutraal, omdat hout van de verbrande boom net zo veel CO2 (het broeikasgas koolstofdioxide) afgeeft als bij biologische afbraak in de natuur. Op die manier zal de CO2 die bij verbranding vrijkomt door de bomen worden opgenomen en in de eigen cyclus van de natuur worden meegenomen. Hierdoor wordt biobrandstof beschouwd als een belangrijk middel voor het voldoen aan de verplichting in het Kyoto-protocol, zo schrijft Varmeprodusentenes Forening, de Noorse vereniging van onder andere kachelfabrikanten.  

Stoken met een zuiver geweten!

Door 5000 KWh stroom van kolencentrales te vervangen door hout/bio wordt de uitstoot van CO2 met 5 ton gereduceerd. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 2 jaar autorijden

Norsk Varme

Dat wil zeggen dat een schoon brandende Scan-kachel geen negatief impact heeft op uw ecologische voetafdruk! Dit zorgt voor een extra goed gevoel wanneer u zich met een goed boek in een aangename stoel voor de houtkachel of haard nestelt en geniet van de rust en van het knisperende geluid van het vuur.