Scan 65-1 in Scandinavisch interieur voor een lichte bakstenen muur

Schone verbranding – wat houdt dat in?

Op koude herfst- en winteravonden zitten we thuis maar wat graag heerlijk warm en knus bij de kachel. Maar dan wel met een goed geweten als het gaat om het milieu en om onze omgeving. Als u kiest voor een kachel of haard van Scan kunt u het gewoon lekker knus maken terwijl wij de verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat.

Milieubewust met Clean burn Technology

Wist u dat Scandinavische overheden wereldwijd de strengste eisen hanteren als het gaat om de fijnstofemissie bij houtstook? Per kilo verbrand hout mag slechts 5 gram fijnstof worden uitgestoten. Maar bij Scan gaan de ambities veel verder dan dat. We hebben een technologie ontwikkeld - Clean burn Technology - waarmee de uitstoot minder dan de helft van de wettelijke norm is. Sommige van onze houtkachels stoten zelfs maar 1 gram uit!

Het geheim zit hem in het verbrandingsproces. Wanneer hout wordt verwarmd, komen gassen en deeltjes vrij die in de boom zijn opgeslagen sinds deze in het bos groeide. Oudere houtkachels lieten deze deeltjes samen met de warmte door de schoorsteen ontsnappen, wat resulteerde in een rendement van slechts 40%! Nieuwe houtkachels en open haarden die zijn uitgerust met Clean Burn-technologie verbranden deze gassen en deeltjes echter effectief. Dit leidt tot minimale uitstoot via de schoorsteen, verdubbelt het rendement en zorgt voor meer warmte in de ruimte. Het principe is gebaseerd op verbeterde isolatie van de haard, waardoor de temperatuur in de verbrandingskamer stijgt.

Vervolgens wordt er extra, verwarmde lucht (zuurstof) naar de plek net boven het vuur geleid, zodat de achtergebleven onverbrande gassen en fijnstof óók worden verbrand. Dit zorgt voor minder uitstoot via de schoorsteen en verhogen tegelijkertijd het rendement en geeft daardoor meer warmte. Dat zijn de processen die wij voortdurend onderzoeken en verder doorontwikkelen.

René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing

Brede consensus bij experts en milieuorganisaties

Hoewel houtstook absoluut een rol speelt bij de problemen op het gebied van fijnstof is er een brede consensus bij zowel experts als milieuorganisaties in Noorwegen dat de oplossing bestaat uit het vervangen van oude kachels door nieuwe en schoon brandende houtkachels en haarden of het installeren van gesloten en schoon brandende inzethaarden in open haarden en dergelijke. Het is niet het verbranden van hout op zich dat voor vervuiling zorgt. De oorzaak ligt bij oude kachels en haarden die zorgen voor een onvolledige verbranding van deeltjes en gassen. Door deze oude haarden te vervangen door nieuwe, kunnen we het probleem van vervuiling door houtverbranding aanzienlijk verbeteren.

Scan 80 zwart vierkant schoon brandende houtkachel in modern licht interieur
Schone houtkachel Scan 80 heeft een ruitvorm

Gemeenschappelijke Europese voorschriften

Vanaf 1 januari 2022 zijn de nieuwe eisen voor emissies van open haarden van kracht in overeenstemming met de EU/EER-wetgeving inzake het milieuvriendelijke ontwerp van kachels, ook wel Ecodesign genoemd. Volgens Standard Norge gaan de eisen gelden voor de uitstoot van deeltjes (PM), gasvormige organische verbindingen (OGC) en koolstofmonoxide (CO). Wij hopen dat er, in het belang van het klimaat, steeds strenge eisen zullen gelden die ons blijven uitdagen om ons te blijven richten op de doorontwikkeling van schone verbrandingstechnologie en om die nóg beter te maken.

Investering in het vervangen van oude kachels door schoon brandende kachels

In 1998 werd wettelijk vastgelegd dat alle kachels en haarden die in Noorwegen worden verkocht een schone verbranding moeten hebben om zo het schadelijke fijnstof te verminderen. Dit geldt zeker ook voor alle kachels die worden geïnstalleerd, of ze bij aankoop nou tweedehands of nieuw zijn.

Volgens het onderzoeksinstituut SINTEF is er echter nog veel verbeterpotentieel. Er zijn nog steeds een aanzienlijk aantal niet-schoon brandende houtkachels en open haarden die in veel huizen en hutten worden gebruikt.

De pier in de stad Bergen in Noorwegen in de winter met grote besneeuwde bergen erachter

Om de omschakeling goed op gang te brengen, heeft de gemeente Bergen het voortouw genomen met NOK 5.000 verwijderingsvergoeding voor oudere kachels en haarden. Daarnaast werd door de gemeente met ingang van het nieuwe jaar een verbod ingevoerd op het gebruik van niet schoon brandende kachels en haarden en dat heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Inmiddels wordt door dat succesvolle initiatief door meerdere gemeenten dezelfde aanpak overwogen.

Milieuvriendelijk stoken is een prima bijdrage aan een gezonder klimaat

Door te stoken in een haard of houtkachel met een minimale fijnstofemissie levert u persoonlijk een bijdrage richting een beter milieu en een gezonder klimaat. Luchtverontreinigende stoffen die in een land vrijkomen, kunnen via de atmosfeer worden verplaatst en bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit in het buurland. Daarom zou het aanpakken van luchtverontreiniging iedereen moeten aanspreken.  

Ook milieuorganisaties, de Noorse astma- en allergievereniging en de haarden- en kachelbranche willen graag dat er een verbod komt op het gebruik van oude kachels en dat consumenten gaan voor een upgrade om de verontreiniging terug te dringen.

Hand met witte jurkmouwen die groene rietjes strelen op een weide

Maar houtstook bespaart u ook energie

Met slimme energiekeuzes kunt u flinke besparingen realiseren in uw huis

Doordat er minder warmte via de schoorsteen verdwijnt en meer warmte in huis belandt, wordt uw stroomverbruik een stuk lager. Dit heeft “Energismart”, een project aangestuurd door Naturvernforbundet, de oudste milieuorganisatie van Noorwegen, voor ons uitgerekend:

  • en oudere en niet schoon brandende kachel of haard benut slechts 40 procent van het hout voor warmte terwijl een schoon brandende kachel of haard tot wel 80 procent benut. 
  • Een zak berkenhout van 40 liter kan theoretisch gezien 76 kWh warmte afgeven aan de woning.
    Verbranding hiervan in een oude haard levert echter slechts 39 kWh warmte op. 
    Verbranding in een schoon brandende haard levert 60 kWh warmte aan de woning.

Volgens “Energismart”, een project aangestuurd door Naturvernforbundet - de oudste milieuorganisatie van Noorwegen die het voor de consument makkelijker wil maken om energieslim te wonen.

Met onze houtcalculator kunt u de prijs van elektriciteit en houtstook vergelijken.

Close-up van de zuivere blauwe zee

Clean burn Technology heeft biedt vele voordelen

De voordelen houden daar echter niet op; de schoorsteenvegers kunnen melden dat ze minder roet uit de schoorstenen vegen dan voorheen. Dit is gebaseerd op Noorse ervaringen, maar zal natuurlijk ook gelden in elk ander land waar houtkachels en open haarden worden gebruikt.

Met Clean Burn Technology en een tot 80% lagere uitstoot in vergelijking met oude houtkachels, draagt u bij aan een schoner milieu en bespaart u op stookkosten, zodat u met een gerust geweten kunt genieten van de gezellige houtgestookte warmte.