Blonde vrouw in witte jurk staande in een groen veld

Houtstook is duurzaam verwarmen

Veruit de meeste mensen willen duurzame en milieuvriendelijke keuzes maken richting de toekomst en de generaties na ons. Dat zorgt voor een extra tevreden gevoel als je voor de kachel of haard gaat zitten in de wetenschap dat hout een hernieuwbare en lokale energiebron is en dat een schoon brandende kachel of haard van Scan zorgt voor duurzame verwarming.

Belangrijk erfgoed

Al vele generaties lang geven die vlammen ons een fijn gevoel. Het vertelt ons welke rol het vuur honderdduizenden jaren geleden al innam bij onze voorvaderen. De verwarmingsmethoden zijn veranderd en er zijn andere warmtebronnen en nieuwe, steeds luchtdichtere bouwmethoden bij gekomen, maar warmte in huis door houtstook is cultureel erfgoed dat nooit ouderwets is geworden.

Fijnstof door houtstook

Fijnstof wordt gevormd door kleine deeltjes die ontstaan door het verbrandingsproces en die de lucht ingaan en kunnen worden ingeademd. In combinatie met andere luchtverontreiniging vormt dat een groot gezondheidsprobleem in veel Europese landen, aldus het Europees Milieuagentschap. Houtkachels en haarden krijgen daarom al jarenlang veel kritiek, omdat de oude niet schoon brandende kachels en haarden veel schadelijke fijnstof uitstoten.

Omdat de vervangingssnelheid bij oude kachels en haarden erg laag ligt en omdat er in bepaalde steden heel veel fijnstof aanwezig is op koude winterdagen, zijn er nog steeds veel organisaties die een verbod willen op het stoken in niet schoon brandende kachels.

Een groot probleem is dat er geen internationale onderzoeken zijn verricht die laten zien hoe laag de uitstoot ligt bij haarden en kachels met schone verbrandingstechnologie en dat er geen emissie-eisen gelden bij de verkoop van kachels. Door dit gebrek aan kennis wordt niet het type kachel maar de houtstook als geheel als zondebok aangewezen.

Voor houtstook is zuurstoftoevoer nodig

Als hout brandt, komen er gassen vrij en volgens het Noorse volksgezondheidsinstituut (FHI) zit de helft van de energie (warmte) die in hout zit, in deze gassen. Maar vaak is er bij de verbranding van hout te weinig zuurstoftoevoer. Dit heeft een onvolledige verbranding en een hoge uitstoot van deeltjes tot gevolg. Het principe van Clean burn Technology heeft daarom alles te maken met de wijze waarop hout wordt verbrand. 

FHI stelt dat oude houtkachels zes keer zo veel deeltjes als nieuwe, schoon brandende kachels uitstoten. De uitstoot van deeltjes door houtstook kan daarom al sterk worden gereduceerd door gewoon oude, verontreinigde kachels door nieuwe, schoon brandende versies te vervangen. 

Kachels en haarden met een schone verbrandingstechnologie

Nadat in de Scandinavische wetgeving werd bepaald dat er alleen kachels en haarden mogen worden verkocht met een schone verbranding heeft Scan zich helemaal gericht op de productie van klimaatvriendelijke kachels en (inzet)haarden met behulp van onze Clean burn Technology”. We hebben fors geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Op die manier hebben we een verbrandingstechnologie kunnen ontwikkelen die ervoor zorgt dat de uitstoot ver onder de door de Noorse overheid gehanteerde maximale norm van 10 gram kleine deeltjes per kilo verbrand hout ligt. 

Enkele modellen van Scan laten zelfs een fijnstofemissie van slechts 1 gram  zien, een getal waar zelfs milieu- en gezondheidsautoriteiten hun hart aan ophalen. 

Aandacht voor het klimaat is een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke taak om aan een duurzame aarde bij te dragen. Daarom willen we erg graag wereldwijd uitdragen hoe belangrijk een schone verbranding is. 

Duurzame verwarming

Stoken in houtkachels wordt beschouwd als klimaatneutraal, omdat hout van de verbrande boom net zo veel CO2 (het broeikasgas koolstofdioxide) afgeeft als bij biologische afbraak in de natuur. Op die manier zal de CO2 die bij verbranding vrijkomt door de bomen worden opgenomen en in de eigen cyclus van de natuur worden meegenomen. Hierdoor wordt biobrandstof beschouwd als een belangrijk middel voor het voldoen aan de verplichting in het Kyoto-protocol, zo schrijft Varmeprodusentenes Forening, de Noorse vereniging van onder andere kachelfabrikanten.  

Volgens Norsk Varme – een vereniging voor de hele haarden- en kachelbranche in Noorwegen – gebruiken nieuwe kachels tot wel 82% van de energie in een blok hout, terwijl kachels met een rendement van 90% in ontwikkeling zijn. Ter vergelijking: bij waterkracht wordt 80 tot 85% van de beschikbare energie benut en in kolencentrales wordt minder dan 50% van de energie in kool benut.

Stoken met een zuiver geweten!

.

Door 5000 KWh stroom van kolencentrales te vervangen door hout/bio wordt de uitstoot van CO2 met 5 ton gereduceerd. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 2 jaar autorijden

Norsk Varme

Dat wil zeggen dat een schoon brandende Scan-kachel geen negatief impact heeft op uw CO2-voetafdruk! Dit zorgt voor een extra goed gevoel wanneer u zich met een goed boek in een aangename stoel voor de houtkachel of haard nestelt en geniet van de rust en van het knisperende geluid van het vuur.

 

BEKIJK ONZE SCHOON BRANDENDE HOUTKACHELS EN HAARDEN